امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
فعالیت آموزشی

فعالیت آموزشی (2)

 

 
 
 
 

فعالیت نوآموزان پیش2 در دوران "در خانه بمانیم"

گزارش تصویری از فعالیت های نوآموزان در دوران قرنطینه که مربیان با تلاش های فراوان سعی در ایجاد محتوای آموزشی و سرگرمی برای این عزیزان داشتند. 

 

فعالیت های آموزشی

 

 

 

 

 

آشپزی

 

 

 

 

کاردستی