ویژگیهای شخصیتی امیرالمومنین در برخورد با فرزندان

ویژگیهای شخصیتی امیرالمومنین در برخورد با فرزندان 1- میفرمودند: گرانبهاترین ارثیه پدری، ادب است. 2- نماز را از بچگی به…

تربیت پذیر بودن کودک

  تربیت پذیر بودن کودک در درجه اول بستگی به میزان محبتی دارد که از والدین دریافت میکند. اگر کودک…

اصول گفتگو با کودکان(بخش پنجم)

اصل 21 : از جایگزین های دوست داشتنی استفاده کنید. در بسیاری از مواقع والدین به هنگام نهی کردن کودک…

اصول گفتگو با کودکان(بخش چهارم)

اصل16 : کودک خود را آرام کنید. هر چه کودک بلندتر فریاد زد، شما ملایم تر پاسخ دهید. ضمن این…

اصول گفتگو با کودکان(بخش سوم)

   اصل 11 : به کودک حق انتخاب دهید. کودک از این که محدودیت انتخاب داشته باشد ناراحت و ناراضی…

اصول گفتگو با کودکان(بخش دوم)

   اصل 6 : استدلال کنید. کودکان از سنین 2 یا 3 سالگی می توانند با استدلال روبه رو شوند.…

اصول گفتگو با کودکان(بخش اول)

اصول گفتگو با کودکان (دکتر محمود تلخابی) ارتباط کلامی و گفتگو از ابتدایی ترین و ساده ترین ولی با اهمیت…

پدر و مادر یک دقیقه ای

  تربیت کودکان در لحظه لحظه شکل می گیرد. لحظه هایمان را دریابیم و با هم، همسفر پیامهای یک دقیقه…